Ładowanie

ZNAMY JUŻ WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZNAMY JUŻ WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tegorocznej edycji o realizację walczyły 23 projekty. Do rozdysponowania było ponad 4,3 mln złotych. Zgłoszono 24 projekty, lecz jeden z nich nie przeszedł oceny formalnej.

Głosowanie trwało od 6 listopada do 6 grudnia. W tym czasie oddano niemal 9 tys. głosów.

Najwięcej, bo 991 głosów zdobył projekt „Zakup dostępu do e-booków oraz zakup nowości wydawniczych dla MBP w Tarnowie”. Dużą popularnością wśród głosujących cieszył się również projekt „Ścieżka spacerowo-rowerowa doliną rzeki Biała” (905 głosów). Trzecie miejsce zajęło „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w mieście Tarnowie” (739 głosów).

Wśród zwycięskich projektów znalazły się również: „Remont ul. Dwernickiego”, „Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej”, „Zagospodarowanie kompleksu sportowego KS Iskra”, „Miasteczko Rowerowe”, „Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2024”, „Modernizacja placu zabaw na osiedlu Westerplatte”.

Głosować można było na dwa projekty, lecz nie każdy skorzystał z takiej możliwości, oddając tylko jeden głos. W tegorocznej edycji udział wzięło 5846 mieszkańców. Większość z nich (5833 osób) głosowała elektronicznie – za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej (132) lub wpisując swoje dane w formularzu (m.in. nr PESEL). Zaledwie 13 osób skorzystało z głosowania w wersji papierowej.

Dodajmy, że w budżecie na przyszły rok 2024 Prezydent Miasta Tarnowa uwzględni zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe wyniki na: https://bo.tarnow.pl/

foto: P. Topolski

Share this content: