Ładowanie

Regionalne Forum Organizacji Senioralnych

Regionalne Forum Organizacji Senioralnych

W Krakowie 28.06. odbyło się Regionalne Forum Organizacji Seniorskich, organizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W Forum uczestniczyła przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów pani Lidia Jaźwińska.

Celem konferencji była konsolidacja środowisk działających na rzecz osób starszych oraz upowszechnienie informacji z zakresu polityki senioralnej. W wydarzeniu udział wzięli liderzy organizacji seniorskich, członkowie rad seniorów oraz przedstawiciele administracji publicznej i środowiska akademickiego.

Share this content: