Ładowanie

Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie miasta”

Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie miasta”

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na środę 19 czerwca, odbędzie się debata nad przedłożonym przez prezydenta Tarnowa, Radzie Miejskiej w Tarnowie, „Raportem o stanie miasta 2023”.

Obejmuje on podsumowanie działalności prezydenta Tarnowa w roku poprzednim i zawiera m. in. informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii miasta realizowanych przez Gminę Miasta Tarnowa, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Tarnowie oraz budżetu obywatelskiego.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Tarnowa. Każdy kto chciałby w niej uczestniczyć powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców Tarnowa. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed sesją, czyli do środy 18 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek do piątku od 7.30 do 15.30) do Kancelarii Rady Miejskiej, ul. Legionów 14.

Treść raportu opublikowana została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa w zakładce „Dokumenty wg kategorii” w podzakładce „Raport o stanie miasta” (link: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2434935,raport-o-stanie-miasta-za-2023-r.html) oraz na stronie internetowej miasta: https://tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Raport-o-stanie-miasta. Raport znajduje się również do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej, ul. Legionów 14, drugie piętro, pok. nr 210 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 14 68-82-842).

Wzór zgłoszenia o udziale mieszkańca w debacie nad Raportem znajduje się na stronie Urzędu Miasta.

Źródło: UMT.

Share this content:

Opublikuj komentarz