Ładowanie

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie

W Tarnowie trwa obecnie nabór do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. Przewiduje się, że dostępnych będzie około 1100 miejsc dla absolwentów ósmych klas. Szczegółowy podział miejsc przedstawia się następująco:

•Licea ogólnokształcące: 24 oddziały

•Szkoły branżowe: 4 oddziały

•Technika: 16 oddziałów

Łącznie otwarte zostaną 44 oddziały.

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie – Proces Elektroniczny

Nabór do szkół ponadpodstawowych w Tarnowie odbywa się elektronicznie. Ósmoklasiści z tarnowskich szkół mogą logować się przy użyciu loginów i haseł otrzymanych w swojej szkole podstawowej. Uczniowie spoza tarnowskich szkół powinni samodzielnie założyć konto.

Limit zgłoszeń: Kandydaci mogą aplikować do maksymalnie 3 szkół publicznych, za których prowadzenie odpowiada Gmina Miasta Tarnowa.

Terminy składania wniosków:

•Do 4 lipca: Ogólny termin składania wniosków i dokumentów.

•Do 27 maja 2024 r. do godz. 15: Dla oddziałów z testami kompetencji językowych lub próbami sprawności fizycznej.

Dokumenty:

•Od 11 do 15 lipca do godz. 15: Możliwość dołączenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenia wyników:

•16 lipca: Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

•Od 17 lipca do 2 sierpnia: Postępowanie uzupełniające w sposób tradycyjny.

Źródła informacji:

•Strona miasta Tarnowa (zakładka Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych).

•Portal elektronicznego naboru (malopolska.edu.com.pl/kandydat).

•Strony internetowe poszczególnych szkół.

Zdjęcie poglądowe: Freepik

Share this content:

Opublikuj komentarz