Ładowanie

Oświadczenie odnoszące się do zarzutów spółki Jaskółka Tarnów Sp. z o.o.

Oświadczenie odnoszące się do zarzutów spółki Jaskółka Tarnów Sp. z o.o.

Odnosząc się do zarzutów przedstawionych w komunikacie spółki Jaskółka Tarnów Sp. z o.o., pragniemy zakomunikować:

1. Decyzja o połączeniu klubów Jaskółka Tarnów Sp. z o.o. i KPR Legionowo Sp. z o.o. nie wynikała z całkowitego wycofania się Gminy Miasta Tarnowa z finansowania klubu, lecz utraceniu finansowania od partnera głównego klubu. Przerzucanie odpowiedzialności za nieumiejętność w pozyskiwaniu s­­ponsorów dla zawodowej drużyny sportowej na miasto w momencie, gdy to było partnerem mniejszościowym, nie jest zgodna z prawdą. 

2. Gmina Miasta Tarnowa wspierała klub Jaskółka Tarnów Sp. z o.o. w latach 2022-2024 łączną kwotą dotacji 940 000 złotych. Środki przyznawane były klubowi w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Tarnowa. Klub korzystał również z Areny Jaskółka na preferencyjnych warunkach. Jednocześnie w konkursach bierze udział ponad 50 klubów z Tarnowa, które również chcą uzyskać dodatkowe dofinansowania.­­ 

3. Problemy spółki rozpoczęły się od utraty głównego sponsora, którego miasto nie powinno zastępować. W momencie poszukiwania finansów na sport dzieci i młodzieży trudno, by finansowanie sportu zawodowego miało pierwszeństwo przed ligami dziecięcymi i młodzieżowymi, ponieważ to one są obligatoryjnym zadaniem samorządu. Wątpliwości co do większego dofinansowania budzi również brak jawnej informacji o zarobkach zarządu klubu.

Wiktor Bochenek, Sekretarz Prasowy

Share this content:

Opublikuj komentarz