Ładowanie

Raport z konsultacji dotyczących rewitalizacji

Raport z konsultacji dotyczących rewitalizacji

Raport z Konsultacji Społecznych dotyczących Projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Określenia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji

Opublikowany został raport z konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji. W ramach tych konsultacji podmiotami byli wszyscy mieszkańcy oraz interesariusze programu rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone były w różnych formach:

  • Zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej: Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich opinii i uwag za pomocą formularza konsultacyjnego.
  • Otwarte spotkania informacyjne: Organizowane były spotkania, na których można było bezpośrednio wyrazić swoje zdanie i zadawać pytania.
  • Zbieranie uwag ustnych: W Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Tarnowa można było osobiście przedstawić swoje uwagi.

Podsumowanie wyników konsultacji oraz sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag dostępne są poniżej.

WRM_Raport z konsultacji uchwały dot. TKR, czerwiec 2024_PMT.pdf (244 kB)

Źródło:UMT Fot. P. Topolski

Share this content:

Opublikuj komentarz