Ładowanie

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie

Podczas sesji odbyło się ślubowanie prezydenta Jakub Kwaśny – Prezydent Tarnowa oraz radnych nowej kadencji. Wysłuchano expose nowego prezydenta, wystąpień posłanki Urszuli Augustyn i ustępującego prezydenta Romana Ciepieli.

Ważnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Rady i zastępców. W głosowaniu tajnym po raz pierwszy w historii przewodniczącą została kobieta – Małgorzata Mękal. Jej zastępcami zostali: Grażyna Barwacz oraz Mirosław Biedroń.

Cała sesja przebiegała w atmosferze kultury, spokoju i woli wzajemnej współpracy na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców. To dobry zwiastun dla Tarnowa i czas dla młodej generacji samorządowców.

Podziękowano także za pracę ustępującemu prezydentowi Roman Ciepiela.

Foto/nagrania: Lidia Jaźwińska

Fot.zbiorowe P. Topolski

« z 2 »

Share this content: