Ładowanie

Tarnów Nowe Spojrzenie – podsumowanie

Tarnów Nowe Spojrzenie – podsumowanie

Projekty finansowane z Funduszy Norweskich przynoszą znaczące korzyści społecznościom, wspierając rozwój lokalny i kulturalny. Szlak Maszkaronów, wodne murale i Centrum Dialogu to inicjatywy, które nie tylko dodają miastu nowego uroku, ale także promują lokalną historię i kulturę. Warsztaty edukacyjne są również kluczowe dla zaangażowania społeczności w procesy rozwoju i kształcenia. Podsumowanie tych działań na wczorajszej ( 15 kwietnia) konferencji był doskonałą okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym i do zainspirowania kolejnych inicjatyw.

Projekt uzyskał 85% finansowania z Funduszy Norweskich, a resztę środków zapewnił budżet państwowy. Jego głównymi celami były: rozwijanie efektywnego dialogu społecznego w Tarnowie, podnoszenie atrakcyjności miasta jako miejsca życia, a także zwiększanie różnorodności i atrakcyjności lokalnego rynku pracy.

– Ideą tego projektu było nawiązanie współpracy z rożnymi podmiotami. Staraliśmy się zaangażować mieszkańców. W oparciu o pracę z ekspertami ze Związku Miast Polskich skupiliśmy się na kilku kierunkach działań, przede wszystkim na wzmocnieniu dialogu wewnątrzmiejskiego. Kolejnymi elementami były edukacja wyższa i popularyzacja wiedzy, czas wolny i przestrzeń publiczna. Ważnym działaniem było wzbudzenie poczucia lokalności, a także jednocześnie pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości. Zależało nam, by uczynić Tarnów atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i podniesienie jakości lokalnego rynku pracy – wylicza Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta urzędu miasta.

Dodajmy, że ten projekt znacznie różnił się od typowych przedsięwzięć, ponieważ inwestycje stanowiły uzupełnienie działań, a głównym celem było wzmocnienie dialogu wewnątrzspołecznego. W różnego rodzaju aktywności zaangażowanych było setki osób. Powstanie Centrum Dialogu miało stanowić dopełnienie tych działań. Siedzibą wspomnianego Centrum stał się wyremontowany dawny Pałacyk Ślubów przy ul. Gumniskiej.

W ostatnich latach organizowano również szereg imprez i wydarzeń, takich jak Hackaton, Tarnowskie Kino Plenerowe, Biblioteka COOL(tura), Tarnoc, Godziny dla Rodziny, Młodzi Gniewni Genialni, Od juniora do Seniora, Wrota Kultury, Ogrody Permakultury. Na placach i chodnikach w różnych częściach miasta zostały namalowane murale wodne z pozytywnymi komunikatami. Dużą popularnością wśród tarnowian cieszy się również Szlak Maszkaronów. Nowi mieszkańcy mierzą 30 cm i wykonani są ze stopu metali. Dominuje w nich głowa, podobnie jak w tych na tarnowskim ratuszu. Swoje oblicze zmieniła również ulica Żydowska, a dokładnie tereny przy bimie. Na ścianie z jednej z okolicznych kamienic zamontowano Drzewo Sprawiedliwych, po którym ma piąć się bluszcz.

W realizację projektu Tarnów Nowe Spojrzenie zaangażowanych było ośmiu partnerów: Akademia Tarnowska, Stowarzyszenie „Made in Tarnów”,, Fundacja „Edumocni”, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie, Fundacja „Auxilium”, Polskie Forum Klimatyczne.

Tekst: LJ/W. Witos

Foto: Lidia Jaźwińska

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

« z 2 »

Share this content: