Ładowanie

Muzyczny wieczór w Domu Kultury na Westerplatte dla pań i panów…

Muzyczny wieczór w Domu Kultury na Westerplatte dla pań i panów…

Oferta programowa Domu Kultury na Westerplatte jest dobrze przyjęta przez lokalną społeczność. Włączanie osób w różnym wieku “od juniora do seniora” jest kluczowe dla budowania silnych, zintegrowanych społeczności.

Dzięki temu, że programy są dostosowane do różnorodnych grup wiekowych, każdy może znaleźć coś dla siebie, co sprzyja wymianie doświadczeń międzypokoleniowej i wzmacnia więzi społeczne. To właśnie takie działania sprawiają, że kultura staje się żywa i dynamiczna, odzwierciedlając i wzbogacając lokalną społeczność.

Jednym z przykładów był ciekawy, oryginalny, pełen humoru koncert zespołu senioralnego STO LAT, prowadzonego przez Bartka Szułakiewicza. W koncercie wraz mieszkańcami i zespołem uczestniczył m.in. Jakub Kwaśny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie oraz przedstawiciele TRS.

Foto/nagranie: Lidia Jaźwińska

« z 2 »

Share this content: