Ładowanie

Nasze Miasto Tarnów konsultuje program z mieszkańcami!

Nasze Miasto Tarnów konsultuje program z mieszkańcami!

W poniedziałek 12 lutego 2024 w Hotelu Tarnovia odbyło się spotkanie konsultacyjno-programowe klubu Nasze Miasto Tarnów, w którym wzięli udział m.in. przyszły kandydat na prezydenta miasta Tarnowa Jakub Kwaśny oraz Poseł na Sejm RP Piotr Górnikiewicz. Mimo pierwszego dnia ferii sala była wypełniona po brzegi.

Ofensywa programowa

Ofensywa programowa, która rozpoczęła się wraz z deklaracją osiedlową, była początkiem kampanii wyborczej nakierowanej na jakość i merytoryczność. W każdy czwartek prezentowany jest kolejny fragment programu wyborczego, w ramach którego do tej pory zaprezentowano wizję rozbudowy infrastruktury, stworzenia Uniwersytetu Tarnowskiego czy kwestii zieleni w mieście.

Program budowany oddolnie

Kolejną odsłoną ofensywy programowej było spotkanie w wypełnionej mieszkańcami sali w Hotelu Tarnovia. Reprezentanci NMT zaprezentowali projekt programu wyborczego, uwzględniającego priorytety i deklaracje programowe dotyczące między innymi gospodarki, innowacji, usług publicznych, edukacji i bezpieczeństwa. Przygotowana wizja nie jest produktem końcowym, lecz punktem wyjścia do dyskusji. Jako ugrupowanie wywodzące się z oddolnych inicjatyw, zależało nam na konsultowaniu programu i rozmowie o jego pozytywach.

Spotkanie trwające ponad dwie godziny minęło pod znakiem merytorycznej i konstruktywnej dyskusji. Wczorajsza dyskusja pozwoliła wskazać fragmenty programu, które w ciągu dalszej kampanii będziemy wzmacniać. To między innymi:

  • Przyspieszenie ścieżki administracyjnej procedowanych zmian, w tym planów przestrzennych,
  • Wsparcie dla rodzimych przedsiębiorców,
  • Nowa polityka senioralna, uwzględniająca „silver economy”,
  • Stworzenie przestrzeni dla wsparcia aktywności społecznej, obywatelskiej i biznesowej osób starszych nieaktywnych zawodowo,
  • Lepsze skomunikowanie tarnowskich osiedli i powrót do komunikacji aglomeracyjnej.

Program Naszego Miasta Tarnów to nie tylko deklaracja wizji, ale również przedstawienie zmiany myślenia. Wierzymy w rolę dyskusji, dlatego spotkanie otwarte będzie punktem wyjścia do dalszych konsultacji z mieszkańcami i ekspertami. Pełny program zostanie zaprezentowany podczas uroczystej gali 7 marca.

Share this content: