Ładowanie

Konferencja prasowa „Nasze Miasto Tarnów – Inicjatywa Miejska”

Konferencja prasowa „Nasze Miasto Tarnów – Inicjatywa Miejska”

W ramach ofensywy programowej „Nasze Miasto Tarnów – Inicjatywa Miejska”, podczas odbytej w dniu dzisiejszym (1.02) konferencji prasowej przedstawiono kolejny etap programu tej społecznej formacji.
Dr Jakub Kwaśny, organizator konferencji, podkreślił, że nowy etap obejmuje szereg działań mających na celu wsparcie Akademii Tarnowskiej w jej staraniach o uzyskanie statusu Uniwersytetu.

Wśród głównych obszarów programu znalazło się wsparcie dla istniejących i nowo tworzonych kierunków, zwłaszcza w obszarze medycyny. Dodatkowo, program skupia się na poprawie relacji pomiędzy samorządem, biznesem a nauką. Planuje się również utworzenie nowych akademików i burs dla młodzieży, co ma ułatwić wybór tarnowskich uczelni.

Mówcy podkreślali, że wybory uczelni przez młodych ludzi są związane z ich wizją przyszłości po ukończeniu studiów. Kluczowe są dla nich możliwości zatrudnienia i mieszkania, co wpływa na proces ich usamodzielnienia. Dlatego też, miasto planuje partnerską współpracę z tarnowskimi uczelniami w tym obszarze.

W konferencji wzięli udział różni przedstawiciele, m.in.: poseł Piotr Górnikiewicz, dr Anna Gądek z Akademii Tarnowskiej, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Nasze Miasto Tarnów – Inicjatywa Miejska, studenci oraz Młodzieżowa Rada Miejska.

Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o planach programu oraz wysłuchać wyników badań przeprowadzonych przez Akademię Tarnowską dotyczących wyborów uczelni przez studentów.

Jakub Kwaśny poinformował także o utworzeniu „Komitetu Wyborczego Jakuba Kwaśnego”.

Tekst/foto: Lidia Jaźwińska

Share this content: