Ładowanie

Wizyta wicewojewody Małopolski, Elżbiety Achinger w Tarnowie

Wizyta wicewojewody Małopolski, Elżbiety Achinger w Tarnowie

W Urzędzie miasta Tarnowa, odbyło się oficjalne spotkania pierwszego wicewojewody Małopolski, Elżbiety Achinger, z władzami miasta Tarnowa, w tym prezydentem Romanem Ciepielą i jego zastępczyniami Agnieszką Kawą oraz Małgorzatą Mękal. Spotkanie miało na celu zapoznanie władz miasta z planami i sprawami, jakimi będzie się zajmować nowo powołana wojewoda w regionie Małopolski.

Podczas rozmów poruszono różne kwestie, takie jak polityka senioralna z którą Elżbieta Achinger jest od wielu lat związana, zdrowotna i problemy samorządu, włączając finansowanie edukacji.

Po oficjalnym spotkaniu, wicewojewoda i prezydent udali się na wizytę zapoznawczą do Zespołu Przychodni Specjalistycznych. Tam rozmawiali o potencjale Centrum Usług Społecznych, ZPS oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

Wizyta ta miała na celu lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości lokalnych placówek oraz zbliżenie współpracy między wojewodą a miastem Tarnów m.in. w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej.

Foto:UMT

Share this content: