projekt Aktywny Samorząd

2 Minutes
Aktualności Miasto i region

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych….

Wyrównanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych, dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym i pełnieniu ról społecznych. Między innymi właśnie temu mają służyć programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród realizowanych obecnie przez PFRON programów, znajdują się...
Read More