II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny PRIX ANIMATO