edykacja

1 Minute
Co? Gdzie? Kiedy? Edukacja Miasto i region

Otwarty konkurs ofert w zakresie edukacji…..

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów” Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: objęcie zadaniem, na...
Read More