Aglomeracja Tarnwska

1 Minute
Aktualności Co? Gdzie? Kiedy? Miasto i region

Zarząd Aglomeracji Tarnowskiej z absolutorium

W czwartek 7 lipca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, podczas którego jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia, dyskutowano również o przygotowaniu strategii regionalnej. Podczas walnego zebrania rozpatrzono i przyjęto sprawozdanie finansowe stowarzyszenia...
Read More