Nowi członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wręczył powołania nowym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy realizować będą zadania oparte o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Centrum Usług Społecznych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądu, prokuratury, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 11 września, została wybrana przewodnicząca zespołu – Kamila Kabat. Wskazano także jej zastępców, czyli Katarzynę Linard oraz Małgorzatę Pawłowską. Ponadto opracowany został regulamin funkcjonowania zespołu.

Zespół będzie realizował zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej – informuje Dorota Krakowska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie weszli:

1)    Małgorzata Proszowska – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,
2)    Kamila Kabat – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,
3)    Katarzyna Linard – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,
4)    Małgorzata Pawłowska – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,
5)    Marta Lazarowicz – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych w Tarnowie,
6)    Ewelina Lasko – przedstawiciel Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej w Tarnowie,
7)    Monika Wajda – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie,
8)    Paweł Jantoń – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie,
9)    Monika Sęk – przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie,
10)    Wacław Srebro – przedstawiciel Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie,
11)    Magdalena Mól – przedstawiciel Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z.o.o w Tarnowie,
12)    Jerzy Kuczkowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, z siedzibą w Tarnowie, których działania statutowe obejmują przeciwdziałanie przemocy domowej,
13)    Teresa Janik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie,
14)    Krzysztof Chmielarz – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Info: CUS,foto ilustracyjne Internet

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *