Święto ulicy Żydowskiej

Uroczystość upamiętniająca likwidację tarnowskiego getta.
Podczas czwartkowej uroczystości w tarnowskim ratuszu wręczono honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je: Elizabeth Szancer, Jill Leibman, Dan Oren. Odznaczenia wręczał wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wyróżnione osoby od wielu lat współpracują z Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
W imieniu prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli oraz własnym, podziękowania Komitetowi Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, za całokształt działań oraz przygotowanie „Święta ulicy Żydowskiej”, przekazała Agnieszka Kawa – zastępca prezydenta.
Święto ulicy Żydowskiej potrwa do 30 września br. Jak informuje Adam Bartosz, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, jest on niezwykle bogaty, pokazujący zarówno historię tarnowskich Żydów, jak i ich kulturę i tożsamość.
****
Celebration of Żydowska Street – a ceremony commemorating the liquidation of the Tarnów ghetto…
During the Thursday ceremony in the Tarnów town hall, honorary badges „Meritorious for Polish Culture” were presented. They were awarded to: Elizabeth Szancer, Jill Leibman, Dan Oren. The awards were presented by the vice-voivode of Lesser Poland, Ryszard Pagacz. The distinguished persons have been cooperating with the Committee for the Preservation of Monuments of Jewish Culture in Tarnów for many years.
On behalf of the mayor of Tarnów, Roman Ciepiela, and on my own behalf, thanks to the Committee for the Preservation of Monuments of Jewish Culture in Tarnów, for all activities and the preparation of the „Jewish Street Celebration”, Agnieszka Kawa – deputy mayor said.
The celebration of Żydowska Street will last until September 30 this year. According to Adam Bartosz, president of the Committee for the Preservation of Monuments of Jewish Culture in Tarnów, it is extremely rich, showing both the history of Tarnów Jews, as well as their culture and identity.
Foto: R. Czerwiński, opr.L. Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *