Akademia Tarnowska – kierunek lekarski to już fakt!

Akademia Tarnowska dołącza do prestiżowego grona uczelni kształcących przyszłych lekarzy.Minister Przemysław Czarnek wręczył władzom Akademii Tarnowskiej decyzję o udzieleniu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Tym samym tarnowska akademia dołącza do prestiżowego grona uczelni, które kształcą przyszłych lekarzy. Tworzenie kierunków lekarskich, również w uczelniach, w których dotychczas nie kształcono lekarzy, to odpowiedź na potrzeby społeczne oraz wyzwania współczesnego i przyszłego świata.
Decyzję o udzieleniu Akademii Tarnowskiej pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrała Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści z regionu: Senator RP Kazimierz Wiatr, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Poseł na Sejm RP, Anna Pieczarka.
Akademia Tarnowska (wcześniej Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) oferuje obecnie studia na 27 kierunkach w 6 wydziałach (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie). Już od 24 lat prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych, najpierw na pielęgniarstwie, a następnie fizjoterapii i położnictwie.
Kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej zostanie uruchomiony prawdopodobnie w roku akademickim 2024/2025. Kadrę dydaktyczną zasilą wykładowcy z Tarnowa i Krakowa. Pierwsza rekrutacja na kierunek medyczny obejmie ok. 60 studentów. Do tego czasu tarnowska uczelnia planuje dokończyć tworzenie zaplecza dydaktycznego i naukowego, zakupić specjalistyczne wyposażenie i podpisać umowy ze szpitalami i ośrodkami medycznymi w Tarnowie i innych miastach. Dodatkowo, na potrzeby uruchomienia specjalistycznych pracowni, na terenie tarnowskiej uczelni ma postać nowy budynek.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *