4,8 milionów dla rad osiedli

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2024 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,8 miliona złotych.

Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego, a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Kwoty, przyznane poszczególnym radom osiedli są podane do wiadomości publicznej. To łącznie ponad 4,8 miliona złotych. Propozycje zadań, wskazanych do realizacji, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli.

Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim, prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla.

Kwoty na zadania wskazane przez Rady Osiedli na rok 2024:

1 Starówka 301 012
2 Strusina 425 246
3 Piaskówka 434 232
4 Grabówka 315 167
5 Rzędzin 244 510
6 Gumniska-Zabłocie 426 790
7 Krakowska 197 100
8 Mościce 645 893
9 Chyszów 181 294
10 Klikowa 283 544
11 Krzyż 544 123
12 Jasna 329 037
13 Westerplatte 165 066
14 Legionów 67 743
15 Koszyce 116 969
16 Zielone 146 320

Zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2024 roku, dostępne jest tutaj.

Foto:UMT


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *