Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Tarnowie

CUS TARNÓW PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH. Jest to możliwe dzięki kreatywności oraz mobilności tej instytucji m.in. w zakresie pozyskiwania środków z projektów, służących rozwojowi usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym gminy miasta Tarnowa.
Ważnym elementem tych działań jest realizacja zadania pn. „Powrót z POWERem – czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie”, realizowanym w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.
Przypomnijmy….
Deinstytucjonalizacją usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy zastępczej.
Część zadań została już zrealizowana, przynosząc oczekiwane i akceptowane społecznie rezultaty, część jest w toku realizacji.
W ramach projektu powstanie 15 mieszkań chronionych (ul. Krzyska 17B), które są przeznaczone dla osób opuszczających placówki całodobowe (DPS) lub oczekujące na umieszczenie w takiej placówce – w sumie zamieszka w nich 20 osób.
Obecnie w domach pomocy społecznej odbywają się spotkania mieszkańców z pracownikami socjalnymi CUS, którzy przygotowują mieszkańców do przejście do mieszkań chronionych
Ponadto w ramach projektu objęto wsparciem 30 seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez pracę socjalną oraz wprowadzenie usług mobilnych np. rehabilitacja, psycholog, podolog, logopeda, dietetyk, fryzjer.
Ciekawą propozycją były warsztaty dla seniorów, osób niepełnosprawnych takie jak: warsztaty ruchowo rehabilitacyjne oraz warsztaty psychoedukacyjnej. Podczas warsztatów, które odbyły się w miesiącu lipcu i sierpniu, seniorzy pod okiem fizjoterapeuty uczestniczyli w treningach zdrowotnych. Fizjoterapeuta przygotował ich do samodzielnego wykonywania codziennej gimnastyki. Seniorzy uczyli się dostosować ćwiczenia i wysiłek fizyczny do swojego stanu zdrowia oraz poprawnie i świadomie wykonywać ćwiczenia, by jak najdłużej pozostać sprawnym, aktywnym i poprawić swoje samopoczucie. Zajęcia były okazją do integracji. Zdopingowały też seniorów do większej aktywności fizycznej.
W projekcie uczestniczą także rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w pieczy – obywają się różne warsztaty dla rodziców i dzieci, zajęcia np. wyjścia do kina, zabawy, spotkania rekreacyjne itp.
W artykule wykorzystano informacje udostępnione przez CUS Tarnów.
Opracowanie: LJ

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *