Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska

Zapoznaj się z projektem i prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Trwają bowiem konsultacje jej dotyczące, które potrwają do 15 sierpnia tego roku. Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie.

Można to zrobić na dwa sposoby – elektronicznie (preferowane) lub drogą pocztową. Formularz uwag (w załączniku poniżej) w pliku WORD należy wysłać mailowo na strategia@aglomeracja.tarnow.pl lub wydrukować i wysłać pocztą na adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2.

Uwagi, wnioski i opinie powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie ich w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem strategia@aglomeracja.tarnow.pl lub pod numer telefonu +48 734 738 083 .

Projekt i prognoza do pobrania są w załączniku.

(mt)

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *