Samorządowcy krytycznie o rządowym podziale pieniędzy

Zrzeszający m.in. ponad 300 prezydentów, wójtów i burmistrzów Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski krytycznie ocenił sposób dokonania przez rząd podziału środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Samorządowcy wezwali również rząd do poważnej dyskusji nad zmianami struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W komunikacie wydanym przez Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski można przeczytać, iż wspólnoty lokalne wskutek regulacji w ramach tzw. polskiego ładu rocznie tracą dochody w kwocie ok. 30 mld zł, czyli ok. 800 zł na każdego obywatela, które przeznaczane były na zapewnienie usług publicznych. Samorządowcy zwracają uwagę, iż są zmuszani do zaciągania kredytów na podstawową działalność, np. oświetlenie ulic, zapewnienie energii w instytucjach publicznych, głównie w szkołach i szpitalach, czy utrzymanie czystości i porządku w miastach.

„Po raz kolejny stanowczo protestujemy przeciwko okradaniu mieszkańców polskich miast i wsi. Sukcesywne ograniczanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego prowadzi do pogorszenia jakości usług publicznych dnia codziennego – powoduje to prywatyzację usług publicznych. Wzywamy polski rząd do merytorycznej dyskusji nad zmianami struktury dochodów samorządów i adekwatnego do obowiązków zapewnienia ich finansowania. Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski już dwa lata temu przedstawił projekt ustawy zapewniający finansowanie zadań samorządowych na odpowiednim poziomie. Apelujemy o zaprzestanie ręcznego, politycznego sterowania subwencjami i dotacjami oraz pozostawienie władzy nad lokalnym rozwojem w taki sposób, jaki przewiduje to polska konstytucja – poprzez władze samorządowe wybrane w wyborach powszechnych przez społeczności lokalne” – czytamy w oświadczeniu.

Samorządowcy z Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” i inne organizacje samorządowe już od dłuższego czasu alarmują, że sytuacja finansowa miast i gmin pogarsza, się, wskutek działań rządu, coraz mniej pieniędzy z podatku PIT trafia do lokalnych społeczności, a ewentualne mechanizmy rekompensujące ubytki „są ustawiane w sposób polityczny”.

 


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *