Akademia Tarnowska otworzy kierunek lekarski….

Jak poinformował wiceminister Włodzimierz Bernacki, Akademia Tarnowska dołączy do grona uczelni, które kształcą przyszłych lekarzy. Decyzja w przedmiotowej sprawie jest już tylko formalnością.
Wiceminister podziękował wicewojewodzie małopolskiemu Ryszardowi Pagaczowi za szczególne zaangażowanie w tę sprawę oraz rektor uczelni Małgorzacie Kołpie za dobrze przygotowany wniosek.
Akademia Tarnowska powstała w 1998 r. jako pierwsza w kraju publiczna uczelnia zawodowa, kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. Do 31 maja 2023 r. funkcjonowała jako Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. 1 czerwca 2023 r. uczelnia zmieniła nazwę i działa jako Akademia Tarnowska.
Obecnie Akademia Tarnowska oferuje studia na 27 kierunkach w 6 wydziałach (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie).

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *