Ruszają prace nad programem współpracy na 2024 r.

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, informujemy o możliwości przedstawienia i konsultacji swoich propozycji odnośnie do ww. programu z dyrektorami oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa.
– Wydział Kultury (Rynek 7) – dyr. Marcin Sobczyk (pok. 13), tel. 14 68 82 834, Marek Popiel (pok. 12), tel. 14 68 82 835, Bartłomiej Kitajewski (pok. 12), tel. 14 68 82 837,
– Centrum Usług Społecznych w Tarnowie (ul. Goldhammera 3) – kierownik Działu Organizowania Usług Społecznych Marzena Habel (pok. 310), tel. 14 68 82 120, Klaudia Kozyra (pok. 304a), tel. 14 68 82 112,
– Wydział Spraw Obywatelskich (ul. Nowa 4) – dyr. Małgorzata Słomka-Narożańska (pok. 214), tel. 14 68 82 710, Monika Zych (pok. 211), tel. 14 68 82 627.
– Wydział Sportu (ul. Mickiewicza 2) – dyr. Marek Baran (pok. 21), tel. 14 68 82 455,
– Wydział Edukacji (ul. Mickiewicza 2) – dyr. Aneta Abram (pok. 231), tel. 14 68 82 465,
– Wydziału Rozwoju Gospodarczego (ul. Wałowa 10) – dyr. Agnieszka Batko (pok. 1), tel. 14 68 82 821, Agnieszka Klimek (pok. 1), tel. 14 68 82 820.
W przypadku zagadnień dotyczących innych obszarów współpracy proszę o kontakt z dyrektorami właściwych wydziałów UMT, a w razie pytań z p. Bartoszem Bykowskim – Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 2, pok. 232, tel. 14 68 82 442.
Dyrektorzy oraz pracownicy ww. wydziałów będą do Państwa dyspozycji w terminie do 13 września br. po wcześniejszym umówieniu spotkania.
B. Bykowski UMT
Foto: ilustracyjne

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *