Dokumentacja dla przebudowy dwóch ulic

Firmy z Rzeszowa – w efekcie rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Komunikacji przetargu – zostały wykonawcami zadań „Budowa ulicy Rady Europy” (firma ILON) oraz „Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym” (firma MH DROGI). Chodzi o przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. Obie ulice, w założeniu, mają komunikować tereny osiedlowe.

W przypadku ulicy Rady Europy chodzi o aktualizację dokumentacji projektowej i dostosowanie jej do aktualnych wymogów technicznych. Procedura ZRiD pozwoli sprawnie nabyć tereny niezbędne do wykonania inwestycji.

W przypadku ulicy Osiedle konieczne jest przejęcie gruntów (na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie z ul. Górskiego) przez Gminę Miasta Tarnowa. Umożliwi to zastosowanie procedur ZRiD – jednak konieczne jest przygotowanie stosownej dokumentacji projektowej.

Projekty określą sposób zagospodarowania terenu dla obu ulic i ich okolic – poczynając od przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej (linii i kabli energetycznych, gazociągowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej i teletechnicznej), poprzez budowę dróg dla pieszych czy oświetlenia ulicznego, aż po wykonanie koncepcji stałej organizacji ruchu i nasadzeń zieleni.

Obie firmy w umowie podpisanej ze ZDiK zobowiązały się również do sporządzenia opinii geotechnicznej oraz uzyskania wszelkich wymaganych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Mają być gotowe do końca roku. Ich koszt to odpowiednio 130 tys. zł (ul. Rady Europy) i 84 tys. zł (ul. Osiedle).

Żródło:UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *