MPEC Tarnów wybuduje nowoczesną instalację odsiarczania spalin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie podpisali umowę, na mocy której MPEC Tarnów otrzyma od WFOŚiGW w Krakowie środki na budowę  nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni „Piaskówka” w Tarnowie. Umowa w efekcie pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego dostaw ciepła dla mieszkańców Tarnowa. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi ograniczenie emisji dwutlenku siarki (SO2) do atmosfery. Planowany efekt ekologiczny to ograniczenie emisji SO2 z 1500 do 1100 mg/Nm3 w spalinach.

Koszt kwalifikowany projektu „Budowy Instalacji Suchego Odsiarczania Spalin dla kotła WR 25 nr K-3 w EC Piaskówka w Tarnowie” wynosi 4 159 860 zł, w tym kwota współfinansowania przez WFOŚiGW w Krakowie w formie preferencyjnej pożyczki to 3 382 000 zł. Instalacja zostanie uruchomiona najpóźniej w lutym 2024 r.

Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego programu modernizacji i dostosowania źródeł wytwarzania ciepła EC „Piaskówka” do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji przemysłowych. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie wielkości emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery. Partner projektu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie finansuje ochronę środowiska w Małopolsce.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *