III Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpieczna granica”

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Małgorzata Bułat serdecznie zapraszają na III Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa, pod hasłem „Bezpieczna granica”, który odbędzie się w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zespole dworsko-parkowym w Brniu. Patronat Honorowy objął Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SS. Stanisław Laciuga.

Obchody rozpoczną się w Dąbrowie Tarnowskiej o godz. 11:00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i obrońców jej granic w kościele NMP Szkaplerznej. Następnie odbędzie się przemarsz Orkiestry Straży Granicznej, Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej, klas i organizacji mundurowych, a także mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego na parking przed C.H. „DĄBROWIAK”.

Tam około godz. 12:00 wspaniałe widowisko! Pokaz musztry paradnej Orkiestry SG i Kompanii Reprezentacyjnej SG, koncert patriotyczny, a także pokaz dynamiczny i pokaz umiejętności psa służbowego Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału SG.

Druga część Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa rozpocznie się o godz. 15.00 w zespole dworsko-parkowym w Brniu! Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji dla wszystkich!!!

Nie zabraknie stoisk (m.in. grup rekonstruktorskich, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie, Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”, Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie, 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie), pokazów klas mundurowych i organizacji strzeleckich, pokazów zabytkowych oraz unikatowych samochodów i motocykli, dmuchańców i innych atrakcji dla dzieci, konkursów z nagrodami i stoisk gastronomicznych.

Około godz. 16.30 zostaną wręczone nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Udział ziemi dąbrowskiej w powstaniu styczniowym” oraz laureatom konkursu wiedzy o tytoniu.

Na godz. 19.30 zaplanowano Los Szczęścia – Losowanie Nagrody Głównej Starosty Dąbrowskiego.

O godz. 20:00 odbędzie się koncert i zabawa taneczna.

Serdecznie zapraszamy!!!

ORGANIZATORZY:

  • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

PARTNERZY:

  • Placówka Straży Granicznej w Tarnowie im. gen. bryg. Józefa Gizy
  • Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Zespół Szkół im. W. S. Reymonta w Brniu

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-powiatowy-dzie%C5%84-bezpiecze%C5%84stwa-pod-has%C5%82em-bezpieczna-granica.html

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *