Raport o stanie miasta, czyli prawie wszystko o Tarnowie

Tradycyjnie jak co roku, 31 maja trafił do Kancelarii Rady Miejskiej Tarnowa „Raport o stanie miasta za 2022 rok”. To już piata z kolei tak obszerna, wszechstronna i pogłębiona publikacja prezentująca nasze miasto i działania władz miejskich w ciągu jednego roku. To oparty na konkretach i danych obraz Tarnowa pokazujący, na jakim jest etapie rozwoju.

Raport zawiera podsumowanie działalności prezydenta Tarnowa w 2022 roku, zawarto w nim zarówno informacje ogólne (charakterystyka miasta, demografia, miejskie finanse i gospodarka w liczbach), jak też wiele danych szczegółowych, m.in. o inwestycjach, źródłach finansowania, stanie mienia komunalnego, o realizacji polityk, programów i strategii, ładzie przestrzennym, ochronie środowiska, polityce społecznej, ochronie zdrowia, radzeniu sobie z kryzysem energetycznym, pomocy dla uchodźców z walczącej z agresją rosyjską Ukrainy. Zapoznać się można również z podstawowymi danymi o spółkach miejskich.

Czytelnicy „Raportu…” mogą się dowiedzieć, iż w roku 2022 miasto miało nadal do czynienia z decyzjami parlamentu i rządu, które ograniczały wpływy do budżetów samorządów, co znacząco wpłynęło na życie mieszkańców, wymuszając programy oszczędnościowe w wielu sferach. Mimo tych wszystkich przeszkód i trudności zrealizowany został uchwalony budżet miasta, a Tarnów wzbogacił się o wiele nowych obiektów, które z zadowoleniem zostały przyjęte przez mieszkańców.

Rozpoczęły działalność Pasaż Odkryć i Dom Kultury „Westerplatte”, trwa rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9, trwa kompleksowy remont byłego pałacu ślubów, gdzie znajdzie swoją siedzibę Centrum Dialogu, w okolicach Góry Św. Marcina przybyło obiektów rekreacyjnych… Rozpoczęte też zostały dwie duże inwestycje związane z Igrzyskami Europejskimi 2023 – obydwie w Mościcach. To park wodny i stadion piłkarsko-lekkoatletyczny.

Dzięki inwestycjom TTBS i MZB przybyło w Tarnowie mieszkań. Duże zmiany zaszły na tarnowskich ulicach, które zyskały nowe nawierzchnie, chodniki i ścieżki rowerowe. Choć rok 2022 stał pod znakiem kryzysów to jednak przybyło w mieście ponad 200 firm – ich liczba na koniec grudnia 2022 roku wynosiła 12 847

W roku szkolnym 2022/2023 Gmina Miasta Tarnowa była organem prowadzącym 64 placówki oświatowe publiczne. Na oświatę i wychowanie w roku 2022 wydatkowano z budżetu miasta 347 993 244 zł.

Wydatki na szeroko rozumianą politykę społeczną są istotną kwotą w budżecie – w ciągu ub.r. wyniosły ponad 181 milionów zł. Na ochronę zdrowia miasto wydatkowało 10 173 876 zł. W miejskim Szpitalu im. E. Szczeklika hospitalizowano ponad 16,2 tys. pacjentów.

„Raport o stanie miasta za 2022 rok” liczy 328 stron, do tego dochodzi 183 strony załączników.

Kończąc prezentację „Raportu…” prezydent Roman Ciepiela pisze: „Przed nami nowe problemy i nowe wyzwania. Przed rokiem pisałem w tym miejscu, iż obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, z powodu wielu czynników zewnętrznych, rozwija się w sposób, którego nie potrafimy do końca przewidzieć, podobnie jak nie potrafimy przewidzieć jej wpływu na samorządowe budżety. To stwierdzenie dzisiaj nadal pozostaje aktualne.

Zainteresowanych pełnym obrazem miasta w 2022 roku zachęcamy do lektury „Raportu…”.

Plik z raportem jest do pobrania pod tym adresem. https://tarnow.pl/Miasto/Rozwoj/Raport-o-stanie-miasta

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *