„Wielka Księga Ciepła” dla tarnowskich bibliotek

Z inicjatywy MPEC Tarnów ponad sześćdziesiąt innowacyjnych albumów edukacyjnych pt. „Wielka Księga Ciepła” będzie dostępnych w każdej miejskiej i szkolnej bibliotece w Tarnowie. To efekt współpracy miejskiej spółki, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie.

W środę, 31 maja 2023 r. o godz. 11:00 albumy uroczyście zostały przekazane dla tarnowskich placówek edukacyjnych przez Panią Beatę Jagodę, Wiceprezes Zarządu MPEC Tarnów na ręce Pani Bogumiły Porębskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa ds. edukacji i sportu oraz Pani Ewy Stańczyk, Dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie i Pani Anety Abram, Dyrektorki Wydziału Edukacji UMT. Spotkanie odbyło się w Czytelni Czasopism Bieżących przy ul. Krakowskiej 4 w Tarnowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie wypełniając zobowiązania wynikające z przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje projekty inwestycyjne oraz rozwojowe, mające na celu podnoszenie standardów efektywności energetycznej tarnowskiego systemu ciepłowniczego, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i ochronę środowiska. Spółka podejmuje również działania edukacyjne w zakresie poszanowania energii i klimatu, w tym m.in. prowadząc we współpracy ze szkołami podstawowymi w Tarnowie program ekologiczno-edukacyjny „Lekcje Ciepła”. Projekt ma na celu promocję wiedzy o oszczędzaniu energii, przyczynach powstawania zanieczyszczeń powietrza, sposobach przeciwdziałania smogowi i niemarnowania zasobów, a także kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw zaangażowanych na rzecz środowiska.

To właśnie w ramach projektu „Lekcje ciepła” powstał album edukacyjny dla dzieci pt. „Wielka Księga Ciepła” popularyzujący wiedzę ekologiczną w dziedzinie energii. Album ten w roku szkolnym 2022/2023 trafił do uczniów kilku tarnowskich szkół, laureatów ogólnopolskiego konkursu wiedzy o cieple i energii: „Skąd się bierze ciepło”. Mając jednak na uwadze kierowane do MPEC Tarnów pozytywne opinie nauczycieli o tym wydawnictwie oraz prośby o udostępnienie albumu do celów edukacyjnych dla szkół, Spółka zakupiła dodatkowe egzemplarze „Wielkiej Księgi Ciepła” dla wszystkich bibliotek działających w szkołach podstawowych w Tarnowie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz tarnowskich przedszkoli.

Program „Lekcje Ciepła” realizowany jest w Tarnowie we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Patronat nad projektem objął Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Foto: L.Jaźwińska

 

 

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *