Firmy BOLT, FREENOW oraz Uber licencji Prezydenta Tarnowa….

W związku z dużym bałaganem informacyjnym związanym z tzw. przewozami taksówkarskim „na aplikację” poniżej prezentuję Państwu obowiązujące przepisy i rolę jaką w ich praktycznej realizacji pełni urząd Prezydenta Miasta Tarnowa. Dotychczasowe publikacje na ten temat w większości wprowadzają w błąd.

 

Zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą, organem właściwym do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Tarnowa jest prezydent Tarnowa. Natomiast organem właściwym do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób (obszar działania cały kraj) jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Prezydent Tarnowa nie udzielił firmie BOLT, firmie FREENOW oraz firmie Uber licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, gdyż taki wniosek nie wpłynął do Urzędu Miasta Tarnowa. Działalność dwóch pierwszych firm w Tarnowie nie odbywa się zatem na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, lecz w ramach transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Prezydent Tarnowa jest zobowiązany do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką każdemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w ustawie tj. złoży stosowny wniosek i dołączy wymagane dokumenty.

Przedsiębiorcy, którym prezydent udzielił takiej licencji, mogą podejmować współpracę z firmą BOLT, firmą FREENOW, firmą Uber, czy innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie krajowego transportu drogowego taksówką. Przynależność do branżowych organizacji oraz współpraca z jakąkolwiek firmą jest dobrowolna, a przedsiębiorcy nie mają obowiązku informowania o tym prezydenta Tarnowa, nie jest też on uprawniony do ingerowania w zakres tej współpracy oraz jej formę.

Dodajmy, iż prezydent Tarnowa 28 marca br., w związku ze sprawą, przekazał do naczelnika Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa skarbowego przez firmy Bolt i Freenow.

Sprawa ta została również szczegółowo wyjaśniona podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 30 marca br. przez Panią Jolantę Gawron, dyrektorkę Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa. W przypadku wszystkich pytań i wątpliwości ona właśnie będzie dla Państwa najlepszym źródłem informacji.

Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *