W trosce o bezpieczeństwo osób starszych…

W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Koordynacji Zewnętrznych Działań Prewencyjnych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji na czele z I Zastępcą Komendanta Miejskiego mł.inspektora Witolda Ślęzaka, przewodniczącej Tarnowskiej Rady Seniorów Lidii Jazwińskiej, przedstawicieli ZUS, Straży Miejskiej, Rzeczniczki Praw Kosumentów oraz banków.
Tematem spotkania była problematyka dotycząca „bezpieczeństwa osób starszych – metody działania sprawców oszustw pod legendą”.
Organizatorzy spotkania przedstawili dane statystyczne w przedmiotowej sprawie obejmujące miasto Tarnów i powiat Tarnowski, a także dotychczasowe działania prewencyjne i edukacyjne dedykowane dla osób starszych.
W toku dyskusji wymieniono uwagi dotyczące problematyki spotkania, a także wskazano propozycje nowych form docierania z informacjami do osób starszych o pojawiających się nowych zagrożeniach.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *