Tarnów Samorządowym Liderem Edukacji

Tarnów otrzymał Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne Lidera Bezpieczeństwa w Oświacie. Odebrała je w ubiegłym tygodniu dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa – Aneta Abram, podczas podsumowania 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Atutem Gminy Miasta Tarnowa w realizowanej polityce oświatowej są bez wątpienia wysoka jakość kształcenia, dobrze rozplanowana sieć edukacyjna, stałe inwestowanie w posiadaną bazę infrastrukturalną i sprzętową. Docenia także uczniów wykazujących szczególne zdolności w nauce – można było przeczytać w uzasadnieniu otrzymania przez miasto certyfikatu.

Ideą programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi. Do Konkursu Samorządy zgłaszają się samodzielnie. Wygrywają te, które są szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Znakiem i certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” można posługiwać się przez rok.

Samorządy mogą otrzymać certyfikat, prestiżowy tytuł oraz wyróżnienia. – Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 12 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej i ogólnokrajowej – piszą organizatorzy.

Wśród dotychczasowych Laureatów znajdują się m.in. Województwo Mazowieckie, Miasto Szczecin, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Gdynia, Miasto Katowice czy Miasto Poznań.

Certyfikat nadano w imieniu Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Certyfikacyjnej oraz Agencji Kreatywnej PRC.

M.Tarnowska UMT


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *