Program Strategiczny Srebrna Małopolska 2030

Tarnów – Sala Lustrzana. Spotkanie konsultacyjne projektu Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030
Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030. Spotkania konsultacyjne w przedmiotowej sprawie odbyły się w Nowym Sączu, Tarnowie (31 marca) i Krakowie.
Jak podkreślają twórcy programu w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa w Polsce i Małopolsce, Program strategiczny Srebrna Małopolska 2030 ma był skuteczną polityką publiczną rozumianą jako ogół działań prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych.
W edycji tarnowskiej spotkania uczestniczyły wraz z Tarnowem środowiska senioralne z Dąbrowy Tarnowskiej (UTW), Zakliczyna, Skrzyszowa, Tarnowa Gminy.
Warto podkreślić, iż w reprezentacji Tarnowa byli: członkowie Tarnowskiej Rady Seniorów, CUS, UTW przy ANS, MCAS „Złoty Wiek”, „Siemacha Nestor”, Klubu Seniora KANA, Klubu Senior +,przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Miejskiej Tarnowa oraz Tarnowskiej Organizacji Rozwoju Regionalnego S.A.
Spotkanie w Tarnowie prowadziła Aneta Widak Kierownik Zespółu ds. Funduszy Zewnętrznych UMWM wraz z zespołem prelegentów. Od strony organizacyjnej wydarzenie wspierała Tarnowska Rada Seniorów.
Wydarzenie uświetnił występ Zespołu SIEMASZKI z MCAS Siemacha Nestor.
« z 2 »

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *