Powołano Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

Tarnowscy radni podczas  LXXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej powołali Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa.
Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa
W latach 2023-2025 tworzyć go będą: Adam Bartosz oraz odznaczeni we wcześniejszych latach Odznaką Honorową – Barbara Prymakowska, Bogusława Romaniewska, Roman Starzec i Antoni Sydor.
Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa jest organem opiniodawczym prezydenta Tarnowa powołanym do opiniowania wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki.
S. Mikulski UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *