Prezydent Tarnowa w Radzie Krakowskiego Parku Technologicznego

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela wszedł w skład powołanej właśnie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Krakowskiego Parku Technologicznego.

Zadaniem Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez Krakowski Park Technologiczny jest wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu i poprawa otoczenia biznesowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego. Członkowie rady to przede wszystkim praktycy, osoby o dużym doświadczeniu w biznesie.

Rada stanowi platformę dialogu między biznesem a samorządem, ma wyznaczać kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i budować jak najlepsze warunki biznesowe dla lokalnych przedsiębiorców.

– Rada jest bardzo dobrym narzędziem komunikacji między strefą, przedsiębiorcami a gminami. Wybór spraw, którymi się zajmie, zależeć będzie od członków Rady. Wszystko po to, by stworzyć jak najlepszą przestrzeń do zwiększenia konkurencyjności regionu i przyciągania nowych inwestycji – podkreśla Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Drugim tarnowianinem w radzie jest Marek Rzepka prezes zarządu firmy POLMARK i prezes tarnowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *