Pierwszy Dzień Wiosny w Parku Strzeleckim

Wystawa „Awangarda” – prezentacja projektu Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Założeniem projektu było przeprowadzenie działań artystyczno-edukacyjnych pogłębiających wiedzę na temat twórczości polskich artystów awangardowych oraz sprowokowanie młodzieży biorącej udział w projekcie do twórczej interpretacji spuścizny polskiej awangardy. W ramach projektu grupa uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie uczestniczyła w wielu działaniach, m.in. warsztatach projektowych i wykładach prowadzonych przez dra Jakuba Woynarowskiego z krakowskiej ASP, warsztatach drukarskich w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi oraz warsztatach multimedialnych.
Podsumowaniem projektu jest wystawa „Projekt AWANGARDA”, na której zaprezentowane będą m.in. projekty graficzne, kompozycje typograficzne wykonane w tradycyjnym warsztacie drukarskim i mapping.
Projekt „AWANGARDA” został zrealizowany dzięki Nagrodom Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury – tytułom „Nauczyciel z Kulturą”, przyznanym nauczycielom Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie Magdalenie Kopczyńskiej i Januszowi Jędrzejczykowi.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *