Tarnów – nowy sekretarz miasta

Prezydent Roman Ciepiela przedstawił oficjalnie dyrektorom Urzędu Miasta Tarnowa, szefom miejskich spółek i jednostek organizacyjnych nowego sekretarza miasta, którym został po wygranym konkursie Krystian Krawczyk.
W związku z przejściem z początkiem marca na emeryturę wieloletniej sekretarz miasta, Aleksandry Mizery, rozpisany został konkurs na to stanowisko, do którego zgłosiła się trójka kandydatów. Jedna z kandydatek nie spełniła wszystkich warunków, więc ostatecznie przed komisją konkursową stanęła dwójka kandydatów, a po długich rozmowach komisja wybrała na stanowisko sekretarza miasta Krystiana Krawczyka, dotychczasowego wicedyrektora Wydziału Organizacyjnego UMT.
Podczas dzisiejszego spotkania w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, w którym udział wzięli dyrektorzy UMT, prezesi miejskich spółek i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezydent Roman Ciepiela pożegnał oficjalnie Aleksandrę Mizerę, dziękując jej serdecznie za wieloletnią pracę na stanowisku sekretarz miasta, przedstawił też nowego sekretarza. Złożył mu życzenia owocnej pracy, podkreślając, jak ważne jest to stanowisko dla właściwego funkcjonowania urzędu oraz przestrzegania wszelkich zasad i reguł prawnych obowiązujących w pracy miejskiej instytucji.
Korzystając z okazji prezydent zaprezentował również zebranym najbliższe zadania, jakie stoją przed miejskimi urzędnikami w świetle uchwalonej strategii rozwoju miasta do 2030 roku, mówił o zrealizowanych, trwających i przyszłych inwestycjach, podkreślił również konieczność szybkiego i solidnego przygotowania wniosków o fundusze europejskie w już trwających i najbliższych rozdaniach.
Nowy sekretarz miasta Krystian Krawczyk ma 47, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, które ukończył w 2002 roku, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy. Ma na swoim koncie również liczne szkolenia i kursy w zakresie prawa pracy, a także związane z tematyką organizacji pracy i rejestracją stanu cywilnego.
Zawodowo pracuje od 26 lat, m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Tarnowie, a następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie jako pracownik cywilny, pd lipca 2004 r. do kwietnia 2015 r. był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie, od maja 2015 r. jest zastępcą dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa, z równoczesnym powierzeniem mu kierowania Referatem Organizacyjnym.
– Mam żonę Anetę i siedemnastoletnią córkę Wiktorię, uczennicę I LO – to są moje dwa największe skarby – mówi Krystian Krawczyk o swoim życiu prywatnym. – Rodzinę dopełnia pies rasy york. Mieszkam w Tarnowie przy ul. Czapskiego, w pięknej dzielnicy Piaskówka. Bardzo lubię czytać, zwłaszcza twórczość Stephena Kinga oraz książki o tematyce historycznej. Ze sportów najlepiej wychodzi mi pływanie.
Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa
Fot. UMT/Paweł Topolski

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *