Porozmawiajmy o Tarnowie – spotkania miejskie

 

Tarnów na mapie kraju. Wyzwania rozwoju – przesłanki optymalizacji administracyjno – osadniczej, to tytuł kolejnego spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o Tarnowie”.

Gościem wydarzenia był prof. Przemysław Śleszyński zajmujący się przede wszystkim geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną.

Organizatorem spotkań jest Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie przy współpracy z ANS Tarnów. Partnerem tego spotkania była Inicjatywa Tarnowska.

BIOGRAM – prof. dr hab. Przemysław Śleszyński pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Członek m.in. Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rządowej Rady Ludnościowej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG.

Zajmuje się m.in. badaniami ludnościowymi (w tym migracyjnymi), rozwojem regionalnym i lokalnym, geografią transportu, elektoralną, estetyką krajobrazu, planowaniem przestrzennym.

Autor i współautor ponad 400 prac z tego zakresu, w tym około 30 monografii. Od 2005 r. koordynuje raporty o stanie i zaawansowaniu prac planistycznych w gminach, brał też udział w przygotowaniu m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (2011), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016) oraz Krajowej Polityki Miejskiej (2022), kierował też delimitacją obszarów problemowych w Polsce (2016, 2020).

#małopolska
#tarnów
#inicjatywatarnowska
#porozmawiajmyotarnowie

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *