Wystawa Art – Eco w Bema 20

To wystawa prac stworzonych podczas cyklu warsztatów plastycznych prowadzonych przez Annę Śliwińską-Kuklę. Prac ciekawych, pomysłowych z dużą dozą własnej fantazji i kreatywności, bo jak powiedział ks. M. Maliński „sztuka jest po to, aby wyzwolić w nas, uruchomić pokłady przeżyć, które spowodują tęsknotę za pięknem człowieczym”.

Warsztatom towarzyszyła znakomita atmosfera i klimat pełnej integracji. Zaprezentowane na wystawie prace cieszyły oko, ale także dawały satysfakcję ich twórcom oraz prowadzącej zajęcia Annie Śliwińskiej – Kukla.

 

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *