Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Adama Bartosza

Adam Bartosz odznaczony został Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Aktu odznaczenia dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Adam Bartosz jest absolwentem etnologii (1972) i muzeologii (1979). Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu zdarzeń kulturalnych i społecznych umacniających poczucie tożsamości polskich Romów, w tym Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Z jego inicjatywy w Tarnowie powstała pierwsza na świecie stała ekspozycja o historii i kulturze Romów. Jest również pomysłodawcą i organizatorem Dni Pamięci Żydów Galicyjskich, pełni także funkcję prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *