Rusza nabór do kolejnej edycji „Mieszkanie za remont”

Ruszył nabór do ósmej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”, który potrwa do 21.03.2023. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony.
Zainteresowani tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i oświadczeniem o ich stanie majątkowym.
Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).
Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu – w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub dostały wyrok eksmisyjny.
Z wynajmu mogą skorzystać zarówno osoby mające już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujące na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej. Ponadto jest zwolniony z czynszu w okresie wykonywania remontu. Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym.
Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9, telefonicznie: 14 621 93 81 do 82 wew. 106. Druki oraz wykaz mieszkań do remontu można będzie pobrać ze strony internetowej MZB i na parterze budynku przy ul. Waryńskiego 9.
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wynajem lokalu przeznaczonego przez przyszłego najemcę do remontu przyjmowane będą przez miesiąc od daty wywieszenia wykazu mieszkań.
Info:UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *