STUDENCKIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE NAGRODZONE

W przestrzeni Teatru im. Ludwika Solskiego otwarta została wystawa projektów architektonicznych studentów pierwszego roku (drugiego stopnia) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.Zaprezentowano na niej prace wykonane podczas zajęć projektowych prowadzonych w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Politechniki Krakowskiej w ramach porozumienia zawartego w marcu 2015 roku między Gminą Miasta Tarnowa, a krakowską uczelnią.
Studenci do opracowania mieli jeden z dwóch tematów: pawilon Panoramy Siedmiogrodzkiej przy al. Solidarności w Tarnowie (w bezpośrednim sąsiedztwie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) oraz Centrum Rehabilitacji Wodnej przy ul. Sanguszków w Tarnowie (w Parku Sanguszków obok Słonecznego Wzgórza).
Ich prace oceniała komisja w składzie: dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK, dr inż. arch. Bartosz Dendura (obaj Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej), dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMT Małgorzata Abramowicz, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT Michał Sitek oraz główny specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego UMT Barbara Majchrowicz.
W przypadku pawilonu Panoramy Siedmiogrodzkiej najwyżej oceniono prace: Szymona Oszczepalskiego (I miejsce), Yany Miatselitsy (II miejsce) oraz Zuzanny Matusznej (wyróżnienie). Jeżeli chodzi natomiast o Centrum Rehabilitacji Wodnej najwyższe uznanie jury zyskały projekty: Bartłomieja Rozumskiego i Marcina Kozika (I miejsce), Anny Lis i Sandry Podymy (II miejsce) oraz Kornelii Mikulskiej-Olchawy (wyróżnienie).
Przypomnijmy, pięć lat temu, w ramach wspomnianego porozumienia, studenci piątego roku Wydziału Architektury stworzyli prace projektowe na temat „Owintar przyszłości – koncepcje architektoniczno-urbanistyczne do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie byłego Owintaru”. Przystąpiło do niego 18 zespołów (37 osób), a decyzją komisji konkursowej pierwsze miejsce otrzymała praca autorstwa Agnieszki Lachor i Aleksandry Lichoń. (info: S. Mikulski UMT).
Foto: Lidia Jaźwińska

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *