ADAM BARTOSZ – BENEFIS….

W Tarnowskim Centrum Kultury odbył się benefis Adama Bartosza, będący formą szacunku do jego osoby i uznaniem długoletniej oraz wielokierunkowej pracy w naszym mieście.
Przypomnijmy…
Adam Bartosz – to etnograf, cyganolog. W latach 1980–2012 dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Specjalista w dziedzinach: muzeologia, kultura i historia Romów oraz Żydów. To także autor wielu książek i publikacji naukowych. Społecznik, człowiek o wyjątkowej osobowości, lubiący wyzwania, których wartość jest ponadczasowa.
Ten wyjątkowy wieczór i rozmowę poprowadził z Bartoszem znany i ceniony w Tarnowie dziennikarz telewizyjny Paweł Sroka. W trakcie trwającej ponad dwie godziny uroczystości wspominano różne wydarzenia z życia i działalności Bartosza. Nie brakło w nich elementów humoru i dystansu do tego co przeminęło i tego co trwa.
W tym szczególnym dniu towarzyszyli jubilatowi rodzina, przyjaciele, znajomi, byli i obecni współpracownicy, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą, Naczelny Rabina Polski M. Schudricha, profesor J.Webbera, przedstawiciele instytucji kultury, świata nauki oraz goście zza granicy.
Wieczór uświetnili artyści Najmniejszej Sceny Świata oraz Romska piosenkarka Teresa Mirga z Czarnogóry wraz z zespołem.
ORGANIZATORZY: UMT, TCK, rodzina
ADAM BARTOSZ – BENEFIT….
Adam Bartosz’s benefit was held in the Tarnów Cultural Center, which is a form of respect for his person and recognition of his long-term and multi-directional work in our city.
Let’s remind…
Adam Bartosz – is an ethnographer and Gypsy expert. In the years 1980–2012, director of the District Museum in Tarnów. Specialist in museology, culture and history of Roma and Jews. He is also the author of many books and scientific publications. A social worker, a man with a unique personality, who likes challenges whose value is timeless.
This special evening and the conversation with Bartosz was hosted by Paweł Sroka, a well-known and respected TV journalist in Tarnów. During the ceremony, which lasted over two hours, various events from Bartosz’s life and activity were mentioned. There were also elements of humor and distance to what has passed and what continues.
On this special day, the jubilarian was accompanied by his family, friends, acquaintances, former and current colleagues, representatives of local authorities headed by the Mayor of Tarnów, Roman Ciepiela,Chief Rabbi of Poland M. Schudrich, professor J. Webber, representatives of cultural institutions, the world of science and guests from abroad.

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *