Refundacja podatku VAT za ogrzewanie gazem

Od najbliższej środy, 1 lutego, osoby będące odbiorcami paliw gazowych i wykorzystujące gaz ziemny jako główne źródło ogrzewania mieszkania czy domu, będą mogły otrzymać w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie refundację podatku VAT.

Kwota zwrotu będzie wypłacana na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (zwrotu podatku nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz do gotowania lub podgrzewania wody).

Aby uzyskać refundację, głównym źródłem ogrzewania musi być kocioł na paliwa gazowe zasilany gazem ziemnym, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB przed 21 grudnia 2022 roku (wpis po tym terminie możliwy jest tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do CEEB po raz pierwszy). Miesięczne dochody nie mogą przy tym przekraczać 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

Wymagane dokumenty to: wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r., faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do odbiorcy oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku składać będzie można – nie później niż do 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – osobiście w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie ul. Brodzińskiego 14 (w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych lub na dzienniku podawczym), drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka lub listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej.

S.Mikulski UMT

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *