„Historia – to nasza wolność. Młodzież – to nasza przyszłość

Projekt „Historia – to nasza wolność. Młodzież – to nasza przyszłość” (po angielsku “History is our freedom – Youth is our future”). Wydarzenie odbyło się 25.06-02.07.2022 w okręgu Alytus na Litwie, ale dało początek kolejnym planom i wyzwaniom jakie młodzi ludzie stawiają przed sobą.
Jaki był cel projektu....
Otóż miał on na celu zapoznanie młodych ludzi z historią narodu litewskiego i polskiego, walką o wolność į państwowość, promowanie wielokulturowego dialogu historycznego, współpracy, tolerancji i otwartości.
Uczestnicy i program….
Wymiana młodzieży zgromadziła 24 uczestników z Litwy i Polski. Młodzież wykonywała zadania w międzynarodowych zespołach. Podczas wieczoru kulturalnego młodzież z obydwóch krajów zaprezentowała swój kraj, historię, bohaterów narodowych, organizacje oraz omówiła różnice kulturowe i stereotypy dotyczące polaków į Litwinów. Codzienne sesje introspekcji i grupowej refleksji nad zachowaniami, komunikacją pomogły uczestnikom projektu poznać siebie, a także nauczyć się tolerować odmienny sposób myślenia. Uczestnicy wymiany młodzieży mieli okazję zapoznać się z historią powiatu Alytus (odwiedzając muzea historyczne), wziąć udział w spacerze po lesie, zwiedzać zabytki. Podczas codziennych sesji przedstawiciele wsi Pavartėnai, „społeczności Perkūnkalnis”, zapoznała młodzież z Polski į Litwy z wartościami przynależnymi bojownikom o wolność a także kompetencjami i wartościami duchowymi, które decydują w dzisiejszym świecie o wolności narodów lub jej braku.
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno Młodzieżowych ART
Michał Mróz

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *