Nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Organizacje pozarządowe zainteresowane pracą w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 do 9 stycznia 2023 r. mogą zgłaszać swoje kandydatury.

5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyjęła program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.” Teraz czas na przeprowadzenie procedury wyborów organizacji pozarządowych, które będą pracowały na rzecz zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w Komitecie Monitorującym małopolski program.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów, wskaże 17 organizacji pozarządowych, które podejmą się tego zadania. Poszukujemy organizacji specjalizujących się w następujących obszarach tematycznych:

 1. działających na rzecz ochrony środowiska;
 2. działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 3. działających na rzecz promowania włączenia społecznego;
 4. działających na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
 5. właściwych ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem (np. inteligentna gospodarka, energetyka, mobilność miejska, bioróżnorodność, zielona infrastruktura i rekultywacja terenów zdegradowanych, transport regionalny, rynek pracy i edukacja, obszar ochrony zdrowia, kultura, zrównoważona turystyka, sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej);
 6. działających na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek);
 7. działających na rzecz praw podstawowych;
 8. federacji organizacji pozarządowych;
 9. promujących integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich;
 10. działających na rzecz społeczności zmarginalizowanych (o innym zakresie działalności niż organizacja wybrana w pkt 6);
 11. związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem np. GOPR, TOPR, OSP;
 12. Lokalnych Grup Działania;
 13. działających na rzecz osób starszych;
 14. działających na rzecz dzieci i młodzieży np. ZHR, ZHP.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów, w tym ogłoszenie, warunki jakie muszą spełnić organizacje kandydujące oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz znajdują się do pobrania pod artykułem.

Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,417027,wybory-ngo-do-km-fem-2021-2027.html

fot. Pixabay oraz logo FE

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *