Nagroda im. Jerzmanowskich dla ks. prof. Michała Hellera

Ks. prof. Michał Heller, tarnowski filozof i naukowiec, został laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. W uroczystości wręczenia nagrody uczestniczyli m.in. wicemarszałek Józef Gawron, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda, wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk i radny województwa Stanisław Bisztyga.
Zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego, nagroda nazywana niegdyś polskim Noblem pozwala wyróżniać osoby, które przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafiły zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim.
Rada Polskiej Akademii Umiejętności przyznała nagrodę ks. prof. Michałowi Hellerowi za „doniosłe badania nad filozofią nauki, w tym szczególnie nad niezwykle ważnym problemem matematyczności świata, odkrytej przez Pitagorasa i potwierdzonej przez współczesną naukę”. „Próby zrozumienia tej zadziwiającej własności Kosmosu były i pozostają aż do naszych czasów ważnym tematem rozważań najwybitniejszych myślicieli” – uzasadniono.
Gala wręczenia nagrody odbyła w sali senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu.
Nagroda im. Jerzmanowskich po raz pierwszy przyznana została przez Akademię Umiejętności w roku 1915, a otrzymał ją wówczas metropolita krakowski, ks. kard. Adam Stefan Sapieha. Kolejnym laureatem był Henryk Sienkiewicz, w pierwszym okresie przyznawania przyznano ją także m.in. Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Do 1928 roku wręczano ją corocznie, potem ze względu na wielki kryzys jedynie sporadycznie, w latach 1931, 1935 i 1938.
Nagroda odnowiona została w roku 2009, w setną rocznicę śmierci Erazma Jerzmanowskiego. Pierwszą jej laureatką po wznowieniu została Janina Ochojska-Okońska. W kolejnych latach uhonorowani nią zostali: Jerzy Nowosielski, prof. Maciej Grabski, prof. Adam Bielański, prof. Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, prof. Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, prof. Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, dr Adolf Juzwenko oraz s. Małgorzata Chmielewska.
Autor: Biuro Prasowe UMWM

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *