Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu naboru wystąpień i wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. i zachęca do zgłaszania się do kolejnej edycji.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W ramach obszaru E m. in. organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie PFRON pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/ oraz pod numerem tel. 12 31 21 418 i 663 023 484.

Info: B. Bykowski UMT

Foto: ilustracyjne

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *