Tarnów nagrodzony w konkursie Eko-Hero Małopolski

Gmina Miasta Tarnowa zdobyła trzecie miejsce w kategorii gmin powyżej 30 tysięcy mieszkańców w konkursie Eko-Hero Małopolski 2022. Podczas gali odbywającej się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, pamiątkowy dyplom z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego, Józefa Gawrona odebrał zastępca prezydenta Tarnowa, Tadeusz Kwiatkowski.

Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Polska Press przeznaczony jest dla wszystkich, którzy dbają o środowisko i mogą pochwalić się inwestycjami znacząco wpływającymi na poprawę jakości życia. Jego organizatorzy chcą m.in. docenić gminy, którym leży na sercu ochrona środowiska i pokazać, że stosowane na co dzień rozwiązania proekologiczne naprawdę się opłacają.

– Otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń we wszystkich kategoriach plebiscytu i są to zgłoszenia bardzo różnorodne, często świadczące o ogromnym potencjale lokalnych społeczności, gmin i firm. Trzecia edycja dostarczyła nam również wielu inspiracji i pomysłów na przyszłość.  Pokazała, jak mądrze postrzegają przyszłość regionu mieszkańcy. Małopolska to nasz wspólny dom i wszyscy mamy poczucie, że powinniśmy o niego razem zadbać – mówił podczas gali Józef Gawron.

Skąd wzięła się nagroda dla naszego miasta? Samorząd Tarnowa od ponad 20 lat prowadzi aktywną politykę proekologiczną. Od lat realizuje projekty i przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska naturalnego, współpracując przy tym m.in. z placówkami oświatowymi, mieszkańcami oraz firmami i instytucjami z terenu miasta. W tym roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowano kampanię edukacyjnąw tarnowskich placówkach oświatowych „Ratujmy naszą planetę – zamiast zmieniać środowisko, zmieńmy siebie”. Projekt realizowany był w tarnowskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie we wszystkich akcjach i konkursach wzięło udział kilkadziesiąt placówek z Tarnowa.

W ramach akcji ekologicznej „Zbieramy zużyte baterie” w Tarnowie prawie 6 ton zużytych baterii nie trafiło wraz z innymi odpadami na składowisko. W tegorocznej zbiórce uczestniczyły dzieci i młodzież z 66 placówek z naszego miasta.  Dzięki akcji ekologicznej „Zbiórka opakowań plastikowych” udało się „uratować” 6295 kg opakowań z tworzyw sztucznych, które trafiły do recyklera w celu ich przetworzenia. W ramach akcji ekologicznej „Zbieram, segreguję, odzyskuję” zebrano 7180 kg makulatury.

Zorganizowano także 2 konkursy ekologiczne – „Podróżuję w stylu eko” oraz „Ratujmy naszą planetę – zmieńmy siebie a nie klimat”, skierowane do dzieci i młodzieży z tarnowskich placówek oświatowych. Łącznie zaprezentowano 18 prac konkursowych.

We współpracy z miastem, w jedenastu placówkach oświatowych opracowano kompleksowe programy edukacyjne. Ogromną popularnością cieszyły się cykle zajęć i prelekcji. Odbyły się także ekopikniki oraz wycieczki edukacyjne. Przygotowano ulotki, broszury oraz zabawki z nieużytków. Propagowano proekologiczne postawy oraz ekologiczną żywność, dbając o przyszkolne ogródki. Na zakończenie projektu zorganizowano olimpiady i testy, które pozwoliły na usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Inne działania wzbogacające ofertę edukacyjną realizowane przez Gminę Miasta Tarnowa to: konkursy – „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, „Wakacyjna Przyroda” i ”Zielony Tarnów”, Przegląd Filmów Ekologicznych „Ekoświat” oraz akcje „Posprzątaj z nami Małopolskę” i „Sprzątanie Świata”.

Działania edukacyjne są uzupełnieniem inwestycji proekologicznych systematycznie realizowanych w Tarnowie. W tym roku oddano do użytku kompostownię zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych.  Nowa instalacja zlokalizowana na powierzchni około 1 ha na terenie MPGK przy ul. Komunalnej w Tarnowie jest przeznaczona do kompostowania odpadów organicznych stanowiących resztki roślinne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpadów kuchennych. W ubiegłym roku zakończono natomiast rewitalizację Parku Strzeleckiego w Tarnowie.

Warto także dodać, że Gmina Miasta Tarnowa co roku przeznacza znaczne środki finansowe na pomoc mieszkańcom w wymianie źródeł ogrzewania oraz dopłaca do instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu w Tarnowie zlikwidowano ponad 2 000 „kopciuchów”, zamontowano 200 kolektorów słonecznych, ponad 300 instalacji fotowoltaicznych a także ponad 200 urządzeń do retencjonowania wód opadowych i roztopowych. W latach 2021 – 2022 dofinansowanie do inwestycji proekologicznych mieszkańców wyniosło blisko 3 miliony złotych. Zniknęły kolejne przestarzałe paleniska, powstały instalacje fotowoltaiczne oraz zbiorniki retencyjne wód opadowych.

Ponadto w Urzędzie Miasta Tarnowa prowadzony jest punkt informacyjno–konsultacyjny programu rządowego „Czyste powietrze”, w ramach którego doradzamy i pomagamy mieszkańcom uzyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – w kolejnych 300 budynkach następuje zmiana ogrzewania na ekologiczne.

Info: S. Mikulski UMT

Fot. www.malopolska.pl

Lidia Jaźwińska

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *